آرشیو برچسب های: قالب بتن راپید Rapid

قالب های فلزی پیشرفته ستون

قالب های پیشرفته ستون

زمانی که قالب بندی یک سازه بتنی با قالب های استاندارد انجام پذیر نباشد باید قالب فلزی خاصی طراحی گردد. درقالب بندی پیشرفته فاکتورهای زیادی مد نظر قرار می گیرد. انواع قالب های پیشرفته ستون : قالب های لغزنده : دراجرای سازه های ساختمانی عظیم علاوه بر رعایت مسایل مختلف محاسباتی وطراحی ,تکنولوژی ساخت نکته […]