آرشیو برچسب های: قالب بتن

قالب های فلزی گرد

قالب های فلزی گرد

یکی از ابزارهای ساختمان سازی قالب های ستون گرد است استفاده اصلی ازنوع قالب ستون گرد در سازه های با قطر کمتر از 2 متر می باشد. در ادامه بیشتر با کاربرد این قالب ها آشنا می شویم. بررسی قالب ستون گرد: این قالب ها برای اجرای ستون های بتنی یکپارچه کاربرد دارند که از […]