آرشیو برچسب های: قالب ستون گرد فولادی

قالب های فلزی پیشرفته ستون

قالب های پیشرفته ستون

زمانی که قالب بندی یک سازه بتنی با قالب های استاندارد انجام پذیر نباشد باید قالب فلزی خاصی طراحی گردد. درقالب بندی پیشرفته فاکتورهای زیادی مد نظر قرار می گیرد. انواع قالب های پیشرفته ستون : قالب های لغزنده : دراجرای سازه های ساختمانی عظیم علاوه بر رعایت مسایل مختلف محاسباتی وطراحی ,تکنولوژی ساخت نکته […]