آرشیو برچسب های: قالب فلزی

قالب های فلزی گرد

قالب های فلزی گرد

یکی از ابزارهای ساختمان سازی قالب های ستون گرد است استفاده اصلی ازنوع قالب ستون گرد در سازه های با قطر کمتر از 2 متر می باشد. در ادامه بیشتر با کاربرد این قالب ها آشنا می شویم. بررسی قالب ستون گرد: این قالب ها برای اجرای ستون های بتنی یکپارچه کاربرد دارند که از […]

قالب های مدولار

قالب فلزی مدولار

قالب فلزی مدولارmodular سیستم قالب بندی مدولار در اصطلاح انگلیسی به معنای اندازه ومقیاس است .از قالب های فناوری  مدولاربرای طراحی وقالب بندی انواع سازه های بتنی در صنعت سازه های  ساختمانی استفاده می گردد. به دلیل مزایای زیاد استفاده از این نوع قالب فلزی در این مقاله به شرح وبررسی ان می پردازیم. سیستم […]